Enj. Shk 22nd, 2024

Home

Shoqata e Mësuesve Shqiptarë në Austri ``Naim Frasheri``

Kryesia

Antigone Elshani

Kryetare

Qefsere Bislimi Demaj

Nënkryetare e Kryesisë

Gjeva Lajiq

Arkëtare

Laureta Rrungaja

Sekretare

Ksanthipi Fecani

Anëtare
Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe në Austri!

SHMSH Naim Frashëri

Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe organizohet në tërë Austrinë, aty ku numri i nxënësve për grupin mësimor është i mjaftueshëm (dymbëdhjetë).

Nese keni pyetje apo mesazh per ne

Plotësoni formën