Mër. Mar 29th, 2023

Home

Shoqata e Mësuesve Shqiptarë në Austri ``Naim Frasheri``

Kryesia

Bukurije Limani

Nënkryetare

Ibrahim Hasanaj

Sekretar

Osman Ademi

Arkatar

Ismet Sinan Sinani

Anëtar i Kryesisë

Qefsere Bislimi Demaj

Anëtare e Kryesisë

Mark Demaj

Anëtar i Kryesisë
Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe në Austri!

SHMSH Naim Frashëri

Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe organizohet në tërë Austrinë, aty ku numri i nxënësve për grupin mësimor është i mjaftueshëm (dymbëdhjetë).

Nese keni pyetje apo mesazh per ne

Plotësoni formën