Enj. Shk 22nd, 2024

Home 3

Historiku

Para se të flasim për historikun e SHMSH „Naim Frashëri“, patjetër që duhet t’i themi edhe disa fjalë për fillimin e mësimit plotësues në Austri. Mësimi në gjuhën shqipe në Austri organizohet në shkollat publike austriake, nga organet kompetente të arsimit, respektivisht nga drejtoritë regjionale të arsimit (Landesbildungsdirektion /Bildungsdirektion für Wien), ashtu si organizohet edhe për shumë komunitete tjera. Grupet e para të mësimit në gjuhën shqipe fillojnë nga viti 1987 me mësuesin z. Shefqet Gashi. Gjendja politike dhe ekonomike në Kosovë dhe pjesët tjera të banuara me shqiptarë në ish-Jugosllavi, ishte e vështirë, por me okupimin klasik të Kosovës nga ana e Serbisë, ne fillim të viteve të ’90-ta, gjendja u vështërsua edhe më tepër. Kështu filloi shpërngulja e pandërprerë e familjeve shqiptare nga trojet e tyre etnike nëpër vendet evropione. Së bashku me prindërit vinin edhe një numër i konsiderushëm fëmijëve të moshës shkollore. Me rritjen e numrit të nxënësve, shtohet edhe interesimi i prindërve dhe aktivistëve të shumtë të komunitetit shqiptar në Austri, që femijët të mësojnë edhe në mësimin plotësues në gjuhën amtare. Falë edhe mirëkuptimit të organeve kompetente të arsimit, fillon edhe inkuadrimi i disa mësuesve shqiptarë në procesin e mësimdhëniës edhe në njësitë tjera federale të Austrisë, si në Oberöstereich, Niederöstereich, Steiermark, Salzburg, dhe Kärnten. Mirëpo numri i më i madh i nxënësve u rrit gjatë vitit 1998/99, ku shumica erdhën si refugjatë të ikur nga lufta në Kosovë. Këtu duhet thënë dhe falënderuar njëkohësisht institucionet shtetërore austriake e pasaçërisht ato të arsimit, sepse përveç aspektit humanitar që treguan me këta fëmijë, ato filluan edhe sistemimin nëpër shkollat publike njëkohësisht duke e rritur numrin e mësuesve shqiptarë në Austri, deri në 25 mësues/e! Përveç mësimit në shkollë, mësuesit filluan aktivitetet me nxënës edhe jashtë hapësirave shkollore, me programe të ndryshme kulturore duke grumbulluar numër të madh të prindërve dhe të nxënësve në këto aktivitete. Këto aktivitete lindën nevojën e një ndërlidhje dhe bashkëpunim të vet mësuesve. Me nismën e mësuesve nga Vjena, në vitin 2001, për herë të parë u organizua „Kuizi i diturisë“ në nivel të Republikës së Austrisë i cili vazhdon të organizohet për çdo fundvit shkollor! Nga ky vit fillon edhe bashkëpunimi më i theksuar mes mësuesve shqiptarë në Austri. Ata shkëmbenin përvojat e tyre në takime që i organizonin dhe seminare të ndryshme qe organizonin institucionet austriake të arsimit. Në këtë kohë filluan kontaktet edhe me institucionet arsimore të Republikës së Kosovës. Si rezultat i këtij bashkëpunimi ne vitin 2003, mësuesit Osman Ademi (Vjenë), Ismet Sinani (Linc) dhe Bukurije Limani (Grac) organizuan ekskursionin e parë me nxënësit shqiptarë nga Austria në Kosovë. Ky ishte ndër projektet e para madhore dhe më të guximshme. Nga këto aktivitete të shumta lindi nevoja që të formohet shoqata, e cila do të ishte një adresë ku do të koordinoheshin projektet në raport me mësuesit, por edhe me institucionet arsimore në Atdhe. Kuvendi themelues u mbajt në Vjenë me 14. Mars 2010 me pjesëmarrjen e një numri te konsiderueshëm të mësuesve shqiptarë dhe disa prindërve aktivist. Pas përfundimit të procedurave administrative shoqata u regjistrua me 23. Prill 2010 në organet kompetente austriake të paraparë me ligjin mbi organizimin e Shoqatave. Ne fillim ajo u regjistrua si – Shoqata e Mësuesve dhe Prindërve Shqiptarë /Verein Albanische LehrerInen und Eltern „VALE“ në Austri. VALE paraqesin shkurtesat e fjalëve në gjuhën gjermane. SHMPSH „VALE“ nxorri statutin dhe zgjodhi udhëheqësinë e saj në këtë përbërje:

Osman Ademi- kryetar
Miradije Berishaj – nënkryetare
Shefqet Gashi – sekretar
Ibrahim Hasanaj – arkëtar

Që nga formimi i SHMPSH „VALE“ të gjitha aktivitetet kulturore të programeve me nxënës në nivel vendi si Shënimi i festave kombëtare, Aktivitete sportive, Ekskursione me nxënës në Kosovë e Shqipëri, Kuizi i diturisë, janë organizuar nga Shoqata. Aktivitetet e shoqatë i kanë ndihmuar (sponzorizuar) afaristë të shumtë shqiptarë, nga MD, tani MDIS, e me vonë edhe me Rrjetin e Bizneseve.

Kjo udhëheqësi ka vazhduar për dy mandate, do të thotë deri ne vitin 2014, duke duke realizuar projektet e parapara dhe duke e patur përkrahjen e shumicës së mësuesve dhe një pjesë të prindërve.

Në vitin 2014, në kuvendin e rregullt zgjedhor, zgjedhet udhëheqësia e re.

Ismet Sinani – kryetar
Miradije Berishaj – nënkryetare
Hazir Mehmeti – sekretar
Ibrahim Hasani Arkatar.
Osman Ademi - anëtar
Armida Bicaku - anëtare  

Gjatë këtij mandati shoqata vendosi të quhet: Shoqata e Mësuesve Shqiptarë në Austri „Naim Frashëri“ – Sepse vazhdimisht duhej dhënë sqarime shtesë se çka paraqiste shkurtesa VALE. Edhe gjatë këtij mandati u realizuan projektet e parapara.
Ne vitin 2016, në Kuvendin e rregullt zgjedhor, zgjedhet udhëheqësia e re

Hazir Mehmeti – kryetar
Bukurije Limani – nënkryetare
Ibrahim Hasanaj – sekretar
Osman Ademi –arkëtar
Ismet Sinani – anëtar

Në fund të vitit 2017, kryetari z. Hazir Mehmeti, për arsye private dhe familjare, u vetëlargua nga detyra e kryetarit. Në vend të tij kryetare e SHMSH „Naim Frashëri“ u zgjodh zonja Miradije Berishaj.
Ne Kuvendin e rregullt zgjedhor me 8 dhjetor 2018 u vendos që kjo kryesi të vazhdoj edhe për një mandat dhe të zgjerohet edhe për dy antarë.

Miradije Berisha –kryetare
Bukurije Limani –nënkryetare
Ibrahim  Hasanaj – sekretar
Osman Ademi – arkëtar
Ismet Sinani  - anëtar
Qefsere Demaj  - anëtare
Mark Demaj – anëtar.

Vlenë te theksohet se aktivitetet e SHMSH „Naim Frashëri“ në këto dy vitet e fundit janë realizuar dhe zgjeruar edhe më shumë në nivel të Republikës së Austrisë. Tërë ky angazhim, në baza vullnetare i mësuesve dhe mësueseve, është në funksion të nxitjës dhe ruajtjesë së gjuhës dhe kulturës shqiptare tek nxënësit dhe fëmijët shqiptarë që jetojnë në Austri në përgjithësi!

Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe në Austri!

SHMSH Naim Frashëri

Mësimi Plotësues në gjuhën shqipe organizohet në tërë Austrinë, aty ku numri i nxënësve për grupin mësimor është i mjaftueshëm (dymbëdhjetë).

Our Video

Students Life

Testimonials

What Parents Say

The excellent teachers have inspired our daughter to set herself goals and achieve. She has loved her time at Greenville. The strong emphasis on moral and character development, has far exceeded our expectations.

Cynthia Jefferson

We are impressed with the strong academic focus as well as the values-centred program the school offers. Greenville really cares about the student as a whole and prepares them for the next step in their lives.

Lisa Dowen

Greenville is the best thing we ever did for our sons. We have been more than pleased with the fantastic education our boys are receiving. The teachers obviously love what they do and know how to bring out the best in their students.

Jennifer Collins

Featured Event

The Talent Show

Lorem ipsum dolor sit amet, cu duo dicant libris labores. Eum sale petentium
cu, vel ut natum suscipit scribentur. Nam at inani inimicus.

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
How We Can Help You?

Have Any Questions?