Miradije Berishaj

Kryetare

Bundesweite Lehrgang (dy vite) „Muttersprachlicher Unterricht: Erstsprachen unterrichten im Kontext von Migration“, Austria

Lehrgang (një vit) Unterrichtsbegleitende Sprachstandsbeobachtung Deutsch als Zweisprache

1992-1999 mësimdhënëse në SHFMU „Ismail Qemali”, Kosovë

2001-2017 mësimdhënëse e mësimit plotësues në Gjuhën shqipe në NÖ

Nga 2017 mësimdhënëse e mësimit plotësues në Gjuhën shqipe në Vjenë

MSc.  Miradije Berishaj e lindur në Komunën e Istogut- Kosovë

Studimet në Prishtinë- Kosovë

Master në Tiranë -Shqipëri