Enj. Shk 22nd, 2024

Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Austri organizohet nga shteti austriak

Këtë vit shkollor, në rajonin e Salcburgut në Austri, në qytezat Zell am Se dhe Maishofen u hapën dy klasa të reja me mësim plotësues në gjuhën shqipe. Kursin e parë e ndjekin 13 nxënës shqiptarë, kurse të dytin 14 veta. Mësuesja Qefsere Demaj thekson se është rritur paksa interesimi i prindërve shqiptarë për dërgimin e fëmijëve të tyre në mësimin plotësues të gjuhës shqipe.

Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Austri organizohet nga shteti austriak, i cili i paguan mësuesit për punën që bëjnë. Mësuesit shqiptarë në Austri janë të kualifikuar dhe organizimi i tyre është shembull për të mirë në diasporën shqiptare.

Shoqata e mësuesve të Austrisë përfshin shumicën e mësuesve shqiptarë dhe është shoqata më aktive, qoftë në organizimin e mësimit brenda shkollës, qoftë në organizimin e aktiviteteve të lira (mësimi joformal), siç janë organizimi i ekskursioneve në Atdhe (Kosovë e Shqipëri), organizimi i kuizeve të dijes, organizimi i vizitave dhe aktiviteteve kulturore e sportive brenda Austrisë dhe aktiviteteve që organizohen për nxënësit mërgimtarë nga MDIS-i.

Me gjithë organizimin e mirë të mësuesve shqiptarë dhe shoqatës së tyre, si dhe mundësive që jep shteti austriak për mësimin e gjuhës amtare, sipas statistikave të institucioneve shtetërore austriake, numri i fëmijëve shqiptarë të moshës shkollore që ndjekin mësimin plotësues është vetëm 19 për qind, që është përqindja më e vogël e përfshirjes në mësimin plotësues të gjuhës amtare nga të gjitha komunitetet e tjera të emigrantëve që jetojnë në Austri.